Risk- en Securitymanagement

Dekker & Partners is UW partner

Interim security management

Op verzoek kan er binnen een organisatie of onderneming op tijdelijke basis een ervaren (interim) securitymanager worden tewerkgesteld die de directie ondersteunt bij het identificeren en uiteindelijk beheersen van de security risico’s.

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kan de ondersteuning via de inzet van een interim security manager voor een korte of langere periode plaatsvinden.

De security managers van Dekker & Partners hebben een ruime ervaring opgedaan bij grote- en middelgrote ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. En zijn daarmee zeer ervaren in het ten uitvoer brengen van het geformuleerde (of nog te formuleren) security beleid.

Bent u op zoek naar een ervaring security manager? Wij maken graag vrijblijvend kennis om uw behoeften en mogelijke oplossingen te bespreken.

Advies & Consultancy

Ontwikkelingen in de maatschappij vragen burgers en ondernemers een steeds grotere inspanning om hun eigen ‘lijf en goed’ te beschermen. Zeker bij hogere risico’s vraagt dit om de nodige expertise en ervaring. Dekker & Partners bezit deze vereisten en is graag uw security-aanspreekpunt.

De consultants van Dekker & Partners hebben een jarenlange ervaring bij zowel de overheid als bedrijfsleven en ondersteunen opdrachtgevers bij het bepalen van de juiste aanpak. Dit kan zijn via een security-management programma waarmee u risico’s structureel beheerst of op ad-hoc basis.  Afhankelijk van de opdracht kan er door Dekker & Partners (project)begeleiding plaatsvinden bij de implementatie van de geadviseerde beveiligingsmaatregelen.

Dekker & Partners treedt ook regelmatig op als onafhankelijk intermediair. Aan de hand van een van te voren met de opdrachtgever opgesteld ‘Programma van Eisen’ worden offertes en plannen beoordeeld op de juiste prijs/kwaliteit verhoudingen. Veelal kunnen hier extra kosten en teleurstellingen worden voorkomen.

Security audit

Een security audit is het verrichten van een risico inventarisatie, waarbij de criminele risico’s en kwetsbaarheid van een onderneming of een persoon inzichtelijk worden gemaakt. Vervolgens wordt er een beveiligingsplan opgesteld en kunnen de aanbevolen security maatregelen worden geïmplementeerd.

Dekker & Partners is uw specialist en adviseur! Of het nu om het verrichten van een security audit gaat of dat u ondersteuning nodig heeft bij de implementatie van de aanbevolen security maatregelen.

U mag rekenen op onze professionele mensen, aanpak en ondersteuning. En Dekker & Partners heeft al meer dan 25 jaar ervaring in huis, opgedaan bij zowel overheid als in het bedrijfsleven.

Afspraak maken?
Wij adviseren u op het gebied van securitymanagement
Onze referenties