Bedrijfsrecherche

Dekker & Partners is UW partner

Integriteitsonderzoeken

Bij diefstal, fraude of andere schendingen van integriteit worden naast politie ook particuliere onderzoekers ingezet om de toedracht van het incident te achterhalen. Deze onderzoekers werken vaak nauw samen met de juridische afdeling van een organisatie of een voor de onderneming optredend externe jurist.

Dekker & Partners heeft alle expertise in huis om een recherche onderzoek voor u uit te voeren. Een integriteitsonderzoek (of toedrachtonderzoek) kan bijvoorbeeld bestaan uit een onderzoek op locatie, interviews en dynamische of tactische observatie.

Een toedrachtonderzoek is vooral gericht op het achterhalen van de toedracht van een diefstal, fraude of ander niet-integer handelen, met als doel herhaling in de toekomst te voorkomen.

De (bedrijfs)rechercheurs van Dekker & Partners gaan op professionele en discrete wijze te werk en uiteraard met inachtneming van wet- en regelgeving. De rechercheurs hebben hun ervaring opgedaan bij overheidsdiensten of security afdelingen van multinationale ondernemingen.

Financiële onderzoeken

Als ondernemer kan het zijn dat u voornemens bent een belangrijke investering te doen of samenwerkingsverband aan te gaan. 

Dit brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Laat deze risico’s door ons beperken. Zowel in binnen- als buitenland kunnen wij, indien nodig via partners de voor u noodzakelijke handelsinformatie leveren.

Afspraak maken?
Wij adviseren u op het gebied van bedrijfsrecherche
Onze referenties