Achtergrond en ervaring

Dekker & Partners is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend beveiligingsbedrijf en onderzoeksbureau dat onderdeel uitmaakt van een (inter)nationaal werkend netwerk.

De security-managers, consultants en particuliere onderzoekers hebben meerdere jaren ervaring opgedaan bij specialistische Overheidsdiensten en/of security-afdelingen bij Multinationale ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

Naast bedrijfsrecherche, beveiligingsadvisering en security-management kan Dekker & Partners ook zorgdragen voor onopvallende beveiliging en begeleiding van 'risicopersonen' of discrete beveiliging van 'risico-objecten'. De security-officers die hiervoor worden ingezet zijn hiervoor specifiek geselecteerd en opgeleid.

Naast de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verleende vergunningen zijn de security-consultants van Dekker & Partners ingeschreven in het Security Register Nederland, hetgeen borg staat voor een professionele en structurele aanpak van security-risico's.