Screening

Betrouwbaarheid en integriteit wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker. Dit geldt uiteraard ook voor het bedrijfsleven. Het komt maar al te vaak voor dat bedrijven ernstig worden benadeeld door malafide zakenpartners en niet-integere medewerkers. Het bedrijfsleven lijdt hierdoor jaarlijks vele miljoenen schade.

Statistieken geven aan dat het overgrote deel van diefstal en fraude binnen een onderneming een interne achtergrond heeft.  

Dekker & Partners beschikt over de expertise om op een deskundige en professionele wijze een betrouwbaarheidonderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het screeningsniveau kan dit gaan om een relatief eenvoudige identiteit-controle tot een uitgebreid integriteitonderzoek.

Tijdens de screening van een persoon of organisatie worden gegevens gecontroleerd of deze overeenkomen met de werkelijkheid. Door een tijdige screening kunnen toekomstige schades en teleurstellingen worden voorkomen.