Bedrijfsrecherche

Bij diefstal, fraude of andere schendingen van integriteit worden met regelmaat particuliere onderzoekers ingezet om de toedracht van het incident te achterhalen. Tijdens een dergelijk onderzoek wordt vaak samengewerkt met de juridische afdeling van een onderneming of een voor de onderneming optredend externe jurist.

Dekker & Partners bezit de expertise om een toedrachtonderzoek op professionele en discrete wijze uit te voeren, met inachtneming van bestaande wet- en regelgeving.

Een recherche-onderzoek kan bestaan uit een onderzoek op locatie, interviews, dynamische observatie en/of tactische observatie met de eventuele inzet van techniek. Het onderzoek is er vooral op gericht de toedracht van een diefstal, fraude of andersoortig niet-integer handelen te achterhalen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

De bedrijfsrechercheurs van Dekker & Partners hebben hun ervaring opgedaan bij Overheidsdiensten en/of security-afdelingen van Multinationale ondernemingen.