Persoonsbeveiliging

Dekker & Partners levert diensten om de persoonlijke veiligheid van ‘risicopersonen’ zoveel mogelijk te waarborgen. Door een stelsel van evenwichtige (veelal onopvallende) beveiligingsmaatregelen kan het dreigingsrisico tot een minimum worden beperkt. Uitgangspunt hierbij is discretie en het zoveel mogelijk respecteren van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n).

Bij de operationele maatregelen kan men denken aan persoonsbegeleiding, preventieve-observatie of indien noodzakelijk close-protection bij acute dreiging.

Voor genoemde persoonsbeveiligingsactiviteiten is het essentieel dat ervaren professionals worden ingezet, experts die hun sporen hebben verdiend bij onder andere de Overheid en/of professionele security-afdelingen van Multinationale ondernemingen. Dekker & Partners beschikt over dergelijke professionals.