Security-management

Dekker & Partners ondersteunt Overheid en Bedrijfsleven bij het professioneel organiseren en managen van hun security-organisatie.

Op verzoek kan er binnen een organisatie of onderneming op tijdelijke basis een ervaren security-manager worden tewerkgesteld die de Directie ondersteunt bij het indentificerenen en uiteindelijk beheersen van
de security-risico's.

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kan de ondersteuning via de inzet van een interim security-manager voor een korte of langere periode plaatsvinden.

De security-managers van Dekker & Partners hebben een ruime ervaring opgedaan bij grote- en middelgrote ondernemingen, zowel nationaal als internationaal.