Advisering

De consultants van Dekker & Partners adviseren Overheidsinstellingen,
het Bedrijfsleven en Particulieren. 
Dit kan zijn voor een structurele beheersing van security-risico's via een risicomanagementprogramma, een afzonderlijk en onafhankelijk beveiligingsadvies of een uitgebreide security-audit om de kwetsbaarheid van een bedrijf of persoon inzichtelijk te maken.
 

De uitkomst van een dergelijke risico-inventarisatie wordt met de opdrachtgever
besproken en is bepalend voor het risicoprofiel en de inhoud van de risico
beheersende maatregelen.

Afhankelijk van de opdracht kan er door Dekker & Partners (project)begeleiding plaatsvinden bij de implementatie van de geadviseerde beveiligingsmaatregelen. Hierbij worden offertes beoordeeld op een goede prijs/kwaliteit verhouding en vindt er controle op de uitvoering plaats.