Welkom op de website van Dekker & Partners

Ontwikkelingen in de maatschappij veroorzaken dat een veilige en betrouwbare leef- en werkomgeving steeds meer onder druk komt te staan. Van burgers en ondernemers wordt een steeds grotere inspanning gevraagd om hun eigen 'lijf en goed' te beschermen. Zeker bij hogere risico's vraagt dit om de nodige expertise. Dekker & Partners bezit deze expertise en ondersteunt opdrachtgevers bij het bepalen van de juiste aanpak. Dit kan zijn via een security-management programma waarmee u risico's structureel beheerst, een op ad-hoc basis verstrekt beveiligingsadvies of screening van (toekomstig) personeel en zakenpartners.

Ook bij fraude of dreiging van criminele incidenten kan Dekker & Partners bedrijven en particulieren de benodigde professionele ondersteuning verlenen.

Dekker & Partners is een onafhankelijk door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend beveiligingsbedrijf en onderzoeksbureau dat onderdeel uitmaakt van een (inter)nationaal werkend netwerk van beveiligingsspecialisten en professionele particuliere onderzoekers. De consultants van Dekker & Partners hebben een ruime ervaring opgedaan bij de Overheid en/of security-afdelingen bij Multinationale ondernemingen.


Professionaliteit

De aanpak van criminaliteit vraagt om steeds meer professionaliteit. Dekker & Partners kan opdrachtgevers hierbij ondersteunen.      

Integriteit

Bij niet-integer gedrag kan een organisatie ernstige reputatie- en/of financiële schade oplopen. Door screening kunnen toekomstige teleurstellingen en schades worden voorkomen.

Gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche

Dekker & Partners conformeert zich bij recherche-onderzoeken aan de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus (d.d. 21 oktober 2009).     

Vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dekker & Partners is als beveiligingsbedrijf en recherchebureau vergund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (ND 3741 en POB 1285).